Jokaisen oikeus

Jokaisella lapsella on lakiin kirjattu oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Perheiden taloudellisen eriarvoisuuden kasvaessa ja muuttotappiokuntien taistellessa säästöpaineissa olemassaolostaan tämän oikeuden toteutuminen on uhatumpana kuin pitkään aikaan Suomen historiassa. Tämä oikeus on itseisarvoinen, mutta tässä ajassa ei voi olla pohtimatta myös, minkälaista yhteiskunnallista arvoa sillä on.

Jokaisen oikeus tarkoittaa mahdollisuuksia ja mahdollisuuksien kokeminen lisää aina toiveikkuuden tuntua elämässä. Jos tarjolla on mahdollisuuksia, on lupa tehdä valintoja. Mitä haluaisit harrastaa? Mitä tahtoisit tehdä ja oppia? Mikä harrastusporukka houkuttaisi lähtemään mukaan? Näiden kysymysten ja niihin tarjottujen konkreettisten mahdollisuuksien äärellä lapsi ei ole vain olosuhteiden armoilla vaan aktiivinen toimija, jonka unelmilla ja haaveilla on merkitystä.

Lasten parissa työskentelee joukko ammattilaisia, jotka näkevät, kenen kohdalla jokaisen oikeus ei toteudukaan. Näihin kohtaamisiin, näitä lapsia ja nuoria varten, olemme Lastenkulttuurikeskus Versossa kehittäneet LAKU-lähetteen, lasten ja nuorten kulttuurilähetteen. LAKU-lähete on käytössä tällä hetkellä viidessä kunnassa: Varkaudessa, Joroisissa, Rantasalmella, Pieksämäellä ja Juvalla. Jokaisessa kunnassa on hiukan oma toimintamallinsa, mutta perusidea on sama; tavoitteena on löytää ne lapset, joiden hyvinvointia harrastaminen ja osallistuminen lisäisi, mutta joilla ei ilman kunnan tukea olisi siihen mahdollisuutta.

LAKU-lähete-hanke käynnistyi keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Jo hankkeen aikana LAKU-lähetteen avulla on ohjattu kulttuurin pariin yli 50 lasta, nuorta tai perhettä, vaikka muutamassa kunnassa toiminta onkin vasta alussa. Moniammatillinen yhteistyö tasa-arvoisempien mahdollisuuksien ja jokaisen oikeuden toteutumisen parissa jatkuu. Erityisen hienoa on se, miten laajasti ajatus tasa-arvoisemmista mahdollisuuksista on ymmärretty. Esimerkiksi jollekulle harrastaminen on mahdollista vain tukihenkilön avulla ja LAKU-lähete voikin suuntautua myös tukihenkilön mukaan saamiseen.

Taidetoiminnan ja tasa-arvoisempien mahdollisuuksien tarjoamisen on todettu tutkimusten valossa vähentävän syrjäytymisriskiä, masennusta ja yksinäisyyttä. Nämä teemat koskettavat hyvinvointitilastojen valossa Savon aluetta aivan erityisesti. Aktiivinen ohjaaminen jo olemassa oleviin palveluihin on ennaltaehkäisevänä työnä nähty kustannustehokkaana. Taiteen harrastamisen parissa opitaan ja vahvistetaan juuri niitä asioita, joita tässä ajassa sivistysvaltion ylläpitämiseksi tarvitaan: vuorovaikutusta ja tunnetaitoja, oman identiteetin löytämistä ja kriittistä ajattelua, medialukutaitoa ja luovaa ongelmanratkaisua, elämänhalua, mielipiteiden rakentavaa ilmaisua sekä yhteisön ja yhteiskunnan jäsenyyttä. Yhteistyöhön lähteneiden toimijoiden arvioimana LAKU-lähete maksaa itsensä kunnalle takaisin paremmin voivina lapsina, nuorina ja perheinä.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset eivät ole irrotettavissa kulttuurin perustoimintaedellytyksistä. Kunnat tarvitsevat kulttuurille elinvoimaiset olosuhteet saadakseen myös sen tuomia hyvinvointivaikutuksia. Jokaisen oikeus tarkoittaa myös eri taiteenlajien, lastenkulttuuritoimijoiden ja lasten oman taiteen tukemista. Jokaisen oikeuden toteutumisen ei tulisi olla vain harvojen työsarka vaan meitä kulttuurin tekijöitä ja elinvoimaisen taiteen mahdollistajia tarvittaisiin Savossa reilusti enemmän.

Viimeisenä toimenaan hankkeemme haastaa ihan jokaisen suomalaisen kunnan pohtimaan itsenäistä sivistysvaltiotamme juhlistaessa, mitä jokaisen lapsen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin teidän kunnassanne rehellisesti tarkasteltuna tarkoittaa. Miten sitä voisi edelleen kehittää? Voisiko kulttuurilähetemallin avulla löytää juuri sen lapsen tai nuoren, joka ei muuten saisi olla jokainen?

Helinä Juurinen